Belgia - Polski
Zmień

News

BSCI

Firma Velleman jest czlonkiem BSCI od poczatku 2016 roku.

Firma Velleman jest czlonkiem BSCI od poczatku 2016 roku. Inicjatywa Spolecznej Odpowiedzialnosci Biznesu (Business Social Compliance Initiative (BSCI)), dobrowolna inicjatywa niezaleznych firm i ich producentów w ramach przemyslu europejskiego, jest zaangazowana na calym swiecie w poprawe warunków pracy w zakresie produkcji dla swoich czlonków. Firmy bedace czlonkami BSCI wdrazaja Kodeks Postepowania BSCI w swój lancuch dostaw. Podstawe Kodeksu Postepowania stanowia nastepujace wytyczne przyjete na arenie miedzynarodowej:

• Konwencje Miedzynarodowej Organizacji Pracy (ILO)
• Powszechna deklaracja praw czlowieka ONZ
• Deklaracja praw dziecka ONZ
• Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW)
• Inicjatywa ONZ Global Compact
• Wytyczne OECD dla przedsiebiorstw wielonarodowych


Zamieszczone w dniu 01.01.2016

Belgia - Polski

Zmień